Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/17
Dyddiad derbyn 01/11/1999
Rhif y Llwybr Byway 60 Llandyrnog
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to downgrade byway 60 to a footpath
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Clwyd/Denbighshire County Council
Enw lleol ar y lleoliad St. Gwyfans Church
Stryd Llandyrnog.
Tref Llandyrnog
Cod post LL16 4LU
Cymuned Llandyrnog
Cyfeirnod Grid O SJ120662
Cyfeirnod Grid I SJ116667
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Adrian Walls
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
adrian.walls@denbighshire.gov.uk