Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/20
Dyddiad derbyn 24/02/2003
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni The Welsh Development Agency
Enw lleol ar y lleoliad Land off Dinbren Road
Stryd Dinbren Road
Tref Llangollen
Cod post LL20 8TF
Cymuned Llangollen
Cymuned cyn 1983 Llangollen
Cyfeirnod Grid O SJ213425
Cyfeirnod Grid I SJ214423
Dwyreiniad 321355
Gogleddiad 342555
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk