Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 121(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol HA.45
Dyddiad derbyn 12/06/2017
Rhif y Llwybr 19
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Ail-alinio llwybr presennol ar gais y perchnogion tir
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Fp 19 Bryneglwys
Stryd Corwen Road
Pentref Bryneglwys
Cod post LL21 9NA
Cymuned Bryneglwys
Cymuned cyn 1983 Bryneglwys
Cyfeirnod Grid O SJ140477
Cyfeirnod Grid I SJ142474
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk