Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/18
Dyddiad derbyn 11/12/2018
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Denbighshire County Council
Enw lleol ar y lleoliad Ffrith Beach Festival Gardens
Stryd Victoria Road West
Tref Prestatyn
Cod post LL19 7AR
Cymuned Prestatyn
Cymuned cyn 1983 Prestatyn
Cyfeirnod Grid O SJ037826
Cyfeirnod Grid I SJ048832
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk