Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/21
Dyddiad derbyn 01/10/2010
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo hawliau pellach.  Yn cydnabod un llwybr goddefol a ddefnyddir gyda chaniatÃd yn unig
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Llandyn Mountain
Stryd -
Pentref Eglwyseg
Tref Llangollen
Cod post LL20 8EH
Cymuned Llangollen
Cymuned cyn 1983 Llangollen
Cyfeirnod Grid O SJ225452
Cyfeirnod Grid I SJ238433
Dwyreiniad 322555
Gogleddiad 345255
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk