Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/31
Dyddiad derbyn 12/01/2010
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Pen y Bont meadows
Stryd -
Pentref Carrog
Tref Corwen
Cod post LL21 9BD
Cymuned Corwen
Cyfeirnod Grid O SJ119436
Cyfeirnod Grid I SJ119436
Dwyreiniad 311924
Gogleddiad 343616
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk