Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/39
Dyddiad derbyn 23/06/2016
Rhif y Llwybr -
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to add new paths on Mynydd y Cwm
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Mynydd y Cwm
Pentref Cwm
Tref Cwm
Cod post LL18 5SF
Cymuned Cwm & Waen
Cymuned cyn 1983 Cwm & Waen
Cyfeirnod Grid O SJ065768
Cyfeirnod Grid I SJ076768
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk