Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/36
Dyddiad derbyn 14/09/2011
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo hawliau pellach.  Yn cydnabod un llwybr goddefol a ddefnyddir gyda chaniatÃd yn unig
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Horseshoe Pass
Stryd Bwlch Oernant
Pentref Pentredwr
Tref Llangollen
Cod post LL20 8DP
Cymuned Llandegla
Cymuned cyn 1983 Llandegla
Cyfeirnod Grid O SJ187467
Cyfeirnod Grid I SJ187467
Dwyreiniad 318706
Gogleddiad 346797
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk