Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/29
Dyddiad derbyn 31/03/2009
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Woodland Trust
Enw lleol ar y lleoliad Llwyn SSSI
Stryd -
Pentref Llanrhaeadr YC
Tref Llanrhaeadr YC; Nantglyn
Cod post LL16 4NH
Cymuned Llanrhaeadr YC
Cymuned cyn 1983 Llanrhaeadr YC
Cyfeirnod Grid O SJ084641
Cyfeirnod Grid I SJ084641
Dwyreiniad 3084115
Gogleddiad 3641345
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk