Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/14
Dyddiad derbyn 27/01/1997
Rhif y Llwybr n/a
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to add a byway to the Definitive Map
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Clerk to Cwm, Trem & Waen Community Council
Enw lleol ar y lleoliad Graig Farm, Tremeirchion
Pentref Tremeirchion
Tref Tremeirchion
Cod post LL17 0UR
Cymuned Tremeirchion
Cyfeirnod Grid O SJ088723
Cyfeirnod Grid I SJ089722
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Adrian Walls
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
adrian.walls@denbighshire.gov.uk