Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/32
Dyddiad derbyn 16/09/2010
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Dee Meadows
Stryd Abbey Road
Tref Llangollen
Cod post LL20 8AS
Cymuned Llangollen
Cymuned cyn 1983 Llangollen
Cyfeirnod Grid O SJ208430
Cyfeirnod Grid I SJ208430
Dwyreiniad 320831
Gogleddiad 343043
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk