Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/08
Dyddiad derbyn 01/08/2000
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Awelon; Rhewl
Stryd -
Pentref Rhewl
Tref Rhewl
Cod post LL15 1UL
Cymuned Llanynys
Cymuned cyn 1983 Llanynys
Cyfeirnod Grid O SJ106612
Cyfeirnod Grid I SJ106611
Dwyreiniad 310655
Gogleddiad 361255
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk