Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/38
Dyddiad derbyn 22/11/1990
Rhif y Llwybr n/a
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to add a footpath from Trevor to Llangollen canal along dismantled railway
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Dismantled railway between Trevor and Llangollen Canal
Tref Llangollen
Cod post LL207UN
Cymuned Llangollen
Cyfeirnod Grid O SJ269425
Cyfeirnod Grid I SJ249419
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk