Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 121(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol HA.49
Dyddiad derbyn 15/05/2019
Rhif y Llwybr 2
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Ail-alinio llwybr presennol
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Eyarth Old Station
Pentref Llanfair D.C.
Tref Llanfair D.C.
Cod post LL15 2EE
Cymuned Llanfair DC
Cymuned cyn 1983 Llanfair DC
Cyfeirnod Grid O SJ130557
Cyfeirnod Grid I SJ129558
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk