Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/35
Dyddiad derbyn 13/02/2006
Rhif y Llwybr Footpath 67 (Llanrhaeadr/Nantglyn)
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to upgrade footpath 67 to a Byway open to all traffic
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Trail Riders Fellowship
Enw lleol ar y lleoliad Tir Mostyn Windfarm site
Pentref Llanrhaeadr YC; Nantglyn
Cod post LL16 5RN
Cymuned Llanrhaeadr YC
Cyfeirnod Grid O SH986587
Cyfeirnod Grid I SH008588
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk