Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/09
Dyddiad derbyn 31/05/2000
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Rev Stephen Power
114 -
London.
W1K 3AH
Enw’r Cwmni Trustees of the Society of Jesus
Enw lleol ar y lleoliad St. Beunos Estate
Stryd -
Pentref Tremeirchion
Tref St Asaph
Cod post LL17 0AS
Cymuned Tremeirchion
Cymuned cyn 1983 Tremeirchion
Cyfeirnod Grid O SJ081435
Cyfeirnod Grid I SJ740275
Dwyreiniad 3081435
Gogleddiad 3740275
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk