Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/25
Dyddiad derbyn 04/10/2001
Rhif y Llwybr Footpath 67 (Llanrhaeadr/Nantglyn)
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to upgrade footpath 67 to a Bridleway
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni On behalf of the British Horse Society
Enw lleol ar y lleoliad Tir Mostyn Windfarm site
Tref Llanrhaeadr YC; Nantglyn
Cod post LL16 5RN
Cymuned Llanrhaeadr YC
Cyfeirnod Grid O SH986587
Cyfeirnod Grid I SJ008588
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Adrian Walls
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
adrian.walls@denbighshire.gov.uk