Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 121(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol HA.51
Dyddiad derbyn 04/07/2019
Rhif y Llwybr 19
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Ail-alinio llwybr presennol
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Bellol Limited
Enw lleol ar y lleoliad Graig Adwy Wynt
Pentref Llanfair D.C.
Tref Llanfair D.C.
Cod post LL15 2TH
Cymuned Llanfair DC
Cyfeirnod Grid O SJ123536
Cyfeirnod Grid I SJ122536
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk