Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/02
Dyddiad derbyn 21/12/2000
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Pwllglas Wood
Stryd Pwllglas Wood
Pentref Pwllglas
Cod post LL15 2PE
Cymuned Efenechtyd
Cymuned cyn 1983 Efenechtyd
Cyfeirnod Grid O SJ110540
Cyfeirnod Grid I SJ113544
Dwyreiniad 311055
Gogleddiad 354055
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk