Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/37
Dyddiad derbyn 14/08/2012
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Strutt & Parker
Enw lleol ar y lleoliad The Kinmel Estate
Stryd -
Pentref Bodelwyddan
Cod post LL18 5XW
Cymuned Bodelwyddan
Cyfeirnod Grid O SJ986773
Cyfeirnod Grid I SJ988739
Dwyreiniad 2986773
Gogleddiad 2988739
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk