Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 121(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol HA.50
Dyddiad derbyn 04/07/2019
Rhif y Llwybr Fp9, Dyserth
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Ail-alinio llwybr presennol
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Caulmert Limited
Enw lleol ar y lleoliad Dyserth Sewage works
Pentref Dyserth
Tref Dyserth
Cod post LL18 6BP
Cymuned Dyserth
Cymuned cyn 1983 Dyserth
Cyfeirnod Grid O SJ05 796
Cyfeirnod Grid I SJ050797
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk