Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/30
Dyddiad derbyn 04/09/2009
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Dee Valley Water PLC
Enw lleol ar y lleoliad Pendinas Reservoir
Stryd -
Pentref Llandegla
Tref Llandegla
Cod post LL11 3AA
Cymuned Llandegla
Cymuned cyn 1983 Llandegla
Cyfeirnod Grid O SJ235517
Cyfeirnod Grid I SJ235517
Dwyreiniad 323585
Gogleddiad 351762
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk