Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/19
Dyddiad derbyn 25/10/1993
Rhif y Llwybr n/a
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to add a footpath from Ty'n yr Ynn Lane to Pen-y-Bryn Mountain
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Clerk to Llanferres Community Council
Enw lleol ar y lleoliad Ty'n-yr-Ynn Lane
Stryd Llanferres.
Tref Llanferres
Cod post CH7 5SB
Cymuned Llanferres
Cyfeirnod Grid O SJ196617
Cyfeirnod Grid I SJ199616
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Adrian Walls
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
adrian.walls@denbighshire.gov.uk