Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/10
Dyddiad derbyn 25/10/2004
Rhif y Llwybr Bridleway 14
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to upgrade the bridleway to a byway open to all traffic
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni On behalf of the Trail Riders Fellowship.
Enw lleol ar y lleoliad Pont-y-Brenig
Pentref Nantglyn
Tref Llanrhaeadr YC; Nantglyn
Cod post LL16 5SP
Cymuned Nantglyn
Cyfeirnod Grid O SH928554
Cyfeirnod Grid I SH965577
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Adrian Walls
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
adrian.walls@denbighshire.gov.uk