Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/23
Dyddiad derbyn 05/03/2004
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Llanbedr Hall Estate
Enw lleol ar y lleoliad Llanbedr Hall Estate
Stryd Llanbedr Hall Estate
Pentref Llanbedr D.C.
Tref Llanbedr D.C.
Cod post LL15 1UU
Cyfeirnod Grid O SJ142595
Cyfeirnod Grid I SJ150600
Dwyreiniad 314255
Gogleddiad 359555
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk