Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/04
Dyddiad derbyn 29/11/1999
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Land opposite Rhuddlan Retail Park
Stryd -
Pentref Rhuddlan
Tref Rhyl
Cod post LL18 2YD
Cymuned Rhuddlan
Cymuned cyn 1983 Rhuddlan
Cyfeirnod Grid O SJ024798
Cyfeirnod Grid I SJ024794
Dwyreiniad 302455
Gogleddiad 379855
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk