Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/12
Dyddiad derbyn 02/08/2000
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Formerly known as Oakfield
Pentref Rhewl
Cod post LL15 1UH
Cymuned Llanynys
Cymuned cyn 1983 Llanynys
Cyfeirnod Grid O SJ105615
Cyfeirnod Grid I SJ107612
Dwyreiniad 310555
Gogleddiad 361555
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk