Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/05
Dyddiad derbyn 09/11/2006
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni -
Enw lleol ar y lleoliad Coed Sodom
Stryd Coed Sodom
Pentref Bodfari
Cod post LL16 4DU
Cymuned Bodari
Cymuned cyn 1983 Bodari
Cyfeirnod Grid O SJ100724
Cyfeirnod Grid I SJ099720
Dwyreiniad 310055
Gogleddiad 372455
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk