Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 121(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol HA.46
Dyddiad derbyn 09/08/2017
Rhif y Llwybr 14
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Ail-alinio llwybr presennol
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Bodrhyddan Maintenance Fund
Enw lleol ar y lleoliad Fp14 Cwm
Pentref Cwm
Cod post LL18 5SN
Cymuned Cwm & Waen
Cymuned cyn 1983 Cwm & Waen
Cyfeirnod Grid O SJ064769
Cyfeirnod Grid I SJ057768
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk