Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/28
Dyddiad derbyn 13/12/2006
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni -
Enw lleol ar y lleoliad Former TOC H Building
Stryd Ffordd Rhiw Ial
Pentref Llanarmon yn Ial
Tref Llanarmon yn Ial
Cod post CH7 4QE
Cymuned Llanarmon yn lal
Cymuned cyn 1983 Llanarmon yn lal
Cyfeirnod Grid O SJ190560
Cyfeirnod Grid I SJ190560
Dwyreiniad 3190235
Gogleddiad 3562575
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk