Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/24
Dyddiad derbyn 18/07/2005
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni The Welsh Development Agency
Enw lleol ar y lleoliad Land at Glasdir; Ruthin
Stryd Glasdir
Tref Ruthin
Cod post LL15 1PW
Cymuned Ruthin
Cymuned cyn 1983 Ruthin
Cyfeirnod Grid O SJ114584
Cyfeirnod Grid I SJ122590
Dwyreiniad 311455
Gogleddiad 358455
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk