Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/13
Dyddiad derbyn 04/01/1999
Rhif y Llwybr Footpath 59
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to remove footpath 59 from the Definitive Map
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Maen Efa, Tremeirchion
Tref Tremeirchion
Cod post LL17 0AR
Cymuned Tremeirchion
Cyfeirnod Grid O SJ076745
Cyfeirnod Grid I SJ081745
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Adrian Walls
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
adrian.walls@denbighshire.gov.uk