Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/33
Dyddiad derbyn 19/03/2019
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Lower Garden Wood
Tref Ruthin
Cod post LL15 2AB
Cymuned Ruthin
Cymuned cyn 1983 Ruthin
Cyfeirnod Grid O SJ115567
Cyfeirnod Grid I SJ113566
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk