Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/14
Dyddiad derbyn 09/11/2006
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni -
Enw lleol ar y lleoliad Bryn Dethol Wood, Pengwern
Stryd Pengwern
Tref Llangollen
Cod post LL20 7PS
Cymuned Llangollen
Cymuned cyn 1983 Llangollen
Cyfeirnod Grid O SJ239414
Cyfeirnod Grid I SJ239414
Dwyreiniad 323940
Gogleddiad 341426
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk