Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/32
Dyddiad derbyn 08/12/2006
Rhif y Llwybr Footpaths 43 & 48
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Addasu’r Map Swyddogol i ychwanegu 2 lwybr cyhoeddus
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni on behalf of Ramblers Association
Enw lleol ar y lleoliad Tyn Llechwed / Saw Mills
Pentref Gwyddelwern
Tref Gwyddelwern
Cod post LL21 9DU
Cymuned Gwyddelwern
Cyfeirnod Grid O SJ069465
Cyfeirnod Grid I SJ073465
Dwyreiniad 306955
Gogleddiad 346555
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk