Tir llygredig

Gall tir llygredig achosi niwed sylweddol neu beri risg o niwed sylweddol oherwydd sylweddau peryglus mewn, ar neu o dan y tir hwnnw. Gall tir ddod yn llygredig o ganlyniad i gael gwared â gweddillion diwydiannol neu golli sylweddau.

Prynu neu werthu eiddo

Os ydych chi’n prynu neu’n gwerthu tir mae’n bwysig eich bod yn gwybod a yw’r tir wedi ei lygru yn dilyn gweithgareddau ar y tir hwnnw yn y gorffennol.

Gwneud cais am wybodaeth am dir

Mae gennym ni rywfaint o wybodaeth y gellir ei defnyddio i asesu p’un ai yw tir wedi ei lygru ai peidio.

Gallwch dderbyn yr wybodaeth ffeithiol sydd gennym ni drwy wneud Cais am Wybodaeth Amgylcheddol, ond dim ond er dibenion ymchwil, adolygu a dibenion anfasnachol y cewch chi ddefnyddio’r wybodaeth.

Cliciwch yma i dderbyn mwy o wybodaeth am Geisiadau Gwybodaeth Amgylcheddol.

Rhoi gwybod am fater

Cysylltwch â ni i roi gwybod i ni am fater a all lygru tir, fel tanciau tanwydd gwresogi yn colli oel neu golli tanwydd.

Rydym ni’n delio â rhai materion llygredd dŵr ac mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn delio â materion eraill. Os hoffech chi roi gwybod am ddŵr llygredig, cliciwch yma i wybod gyda phwy y dylech chi gysylltu.

Cyngor ar dir llygredig gan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Gallwch roi gwybod am dipio anghyfreithlon yma.

Datblygu tir

Os ydych chi’n datblygu tir neu’n ymgynghorydd amgylcheddol yn chwilio am gyngor ar dir llygredig, gwelwch ein hadran fusnes.

Cofrestr Tir Halogedig

Cofrestr Tir Halogedig