Cynllun Datblygu Lleol

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn nodi cynigion a pholisïau ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn Sir Ddinbych. Mabwysiadwyd ein CDLl ym mis Mehefin 2013.

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y CDLl neu ar y daflen wybodaeth.

Ewch i wefan y CDLl

Mae'r map isod yn dangos datblygiadau o fewn y CDLl. Chwiliwch yn ôl cyfeiriad neu cliciwch ar ardal i gael gwybod mwy

Cynllun Datblygu Lleol - Mapiau