Cynllun Datblygu Lleol Newydd 2018-2033

Mae gwybodaeth am Gynllun Datblygu Lleol Newydd 2018 - 2033 i’w gweld isod.

Ewch yn syth i...

 

TrosolwgGwybodaeth am y paratoadau sydd ar fynd ar gyfer y CDLl newydd.

 

Cam y Strategaeth a Ffefrir / Dogfen cyn i’r cyhoedd ei harchwilioManylion y strategaeth lefel uchel gan gynnwys lefelau’r twf a’r gwasgariad.

 

Safleoedd Posib’ Safleoedd Posib’ ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd 2018 - 2033Safleoedd Posib’ ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd 2018 - 2033.

.
.
.
.