Cyngor cynllunio

Mi allwn roi cymorth i chi ar gyfer rhan fwyaf y mathau gwahanol o ddatblygiad cyn i chi dechrau cais. Rydym yn argymell eich bod yn gwneud cymaint o waith ymchwil ag y bo modd cyn i chi ddechrau prosiect ac yna ceisio cyngor proffesiynol. Gallwch gael canllawiau cynllunio sylfaenol o planningportal.co.uk.

Deddfwriaeth newydd - Systemau Draenio Cynaliadwy

O Ionawr 2019, bydd deddfwriaeth newydd yn ei lle fydd yn ei gwneud yn orfodol cael systemau draenio cynaliadwy (SuDS) ar ddatblygiadau newydd.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i ddarganfod mwy am y ddeddfwriaeth sy’n gwneud Systemau Draenio Cynaliadwy yn orfodol

Cyn cyflwyno ymholiad neu gais cynllunio, byddem yn cynghori eich bod yn cyfeirio at y canlynol:

Gallwch gael cyngor a chanllawiau manylach gan asiant cynllunio.

Cliciwch yma i weld asiantau a chwmnïau a gyflwynodd 3 neu fwy o geisiadau i ni rhwng 1 Ionawr 2019 a 31 Hydref 2019.

Dylech sicrhau bod yr asiant / cwmni yn addas ar gyfer eich prosiect. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw wasanaeth a gewch gan unrhyw un o'r asiantau ar y rhestr.

Gallwch ddefnyddio'r cyfeirnod o 'Ceisiadau a gyflwynwyd' ar ein chwiliad o geisiadau cynllunio.

Enw'r Asiant/Cwmni Ceisiadau a gyflwynwyd

Adrian Jones Associates
The Cottage Studio
Gellifor
Ruthin
LL15 1SB
Ffôn: 01824 790381
E-bost: adrianjones1@btconnect.com

22/2019/0275

05/2019/0346

05/2019/0347

30/2019/0406

17/2019/0438

05/2019/0701

17/2019/0711

05/2019/0788

05/2019/0804

05/2019/0803

05/2019/0814

17/2019/0854

22/2019/0915

B E Robinson ABEng, MWOBO
32 Clwyd Avenue
Rhuddlan
LL18 2UW
Ffôn: 01745 591188
E-bost: brianerobinson@hotmail.com

43/2019/0007

45/2019/0048

45/2019/0061

45/2019/0060

43/2019/0059

45/2019/0081

43/2019/0169

45/2019/0177

43/2019/0209

43/2019/0255

44/2019/0258

44/2019/0297

46/2019/0323

45/2019/0337

44/2019/0418

45/2019/0427

45/2019/0550

40/2019/0551

47/2019/0552

44/2019/0596

18/2019/0616

43/2019/0645

46/2019/0649

46/2019/0650

45/2019/0738

46/2019/0748

43/2019/0825

46/2019/0893

42/2019/0928

Blueprint
Redwither Tower Office 3K4
Redwither Business Park
LL13 9XT
Ffôn: 01978 356500
E-bost: Dafydd@blueprintarchitectural.com

24/2019/0034

15/2019/0250

47/2019/0369

27/2019/0727

15/2019/0802

47/2019/0857

05/2019/0938
Brian Lewis Architectural Services
10 Parc y Llan
Llanfair DC
Ruthin
LL15 2YL
Ffôn: 01824 704725
E-bost: brian.lewis-architecture@hotmail.co.uk

15/2019/0167

15/2019/0166

15/2019/0165

16/2019/0280

16/2019/0481

20/2019/0510

Cabana Architecture
Glasfryn
Bryn y Felin
Dyserth
LL18 6AE
Ffôn: 07901827176

43/2019/0309

44/2019/0477

42/2019/0572

43/2019/0693

44/2019/0755

Cadnant Planning Ltd.
1 Connaught House
Riverside Business Park
Benarth Road
Conwy
LL32 8UB
Ffôn: 01492 581800
E-bost: info@cadnantplanning.co.uk

42/2019/0157

02/2019/0159

40/2019/0368

23/2019/0451

07/2019/0447

01/2019/0501

01/2019/0590

01/2019/0743

01/2019/0776

01/2019/0773

01/2019/0774

01/2019/0775

44/2019/0870

09/2019/0901

Cambrian Woodland Services
20 Parc Alafowlia
Denbigh
LL16 3HZ
Ffôn: 01745 817684
E-bost: gwascoed@yahoo.co.uk

01/2019/0184

02/2019/0630

02/2019/0831

Caulmert Ltd.
Unit 14,
St Asaph Business Park
St Asaph
LL17 0LJ
Ffôn: 01745 530890
E-bost: neilfoxall@caulmert.com

40/2019/0158

42/2019/0228

40/2019/0457

01/2019/0646

Chris Parry
Hill House Hillside
Prestatyn
LL19 9PW
Ffôn: 01745 854945
E-bost: mail.chrisparry@gmail.com

42/2019/0043

43/2019/0053

45/2019/0044

42/2019/0571

43/2019/0591

43/2019/0694

45/2019/0787

43/2019/0815

Christopher Sanders
Star Yard
High Street
Denbigh
LL16 3LB
Ffôn: 01745 813852
 

01/2019/0038

01/2019/0458

25/2019/0463

D2 Architects
Soughton House
2 Nicholas Street Mews
Chester
CH1 2NS
Ffôn: 01244 326347
E-bost: adam@d2architects.co.uk

43/2019/0045

02/2019/0325

12/2019/0358

21/2019/0423

01/2019/0480

45/2019/0635

09/2019/0750

10/2019/0843

02/2019/0842

20/2019/0855

Dylan Roberts Cyf
Pencraig Fawr
Llansannan
Denbigh
LL16 5HE

41/2019/0428

41/2019/0675

43/2019/0704

Graham Holland Associates
4 King Street
Knutsford
WA16 6DL
Ffôn: 01565 651066

20/2019/0528

18/2019/0541

18/2019/0540

HDS Architectural Services
15 Yorke Street
Wrexham
L13 8LW
Ffôn: 01978 345 250

03/2019/0302

03/2019/0859

03/2019/0869

Hannah James Associates Ltd.
Clwyd Chambers
Clwyd Street
Rhyl
LL18 3LA
Ffôn: 01745 275272
E-bost: hj@hannahjamesltd.com
 

41/2019/0428

41/2019/0675

43/2019/0704

JIG Architects Ltd.
Mold Business Park Unit 16
Wrexham Road
Mold
CH7 1XP
Ffôn: 01352 744889
E-bost: admin@jigarchitects.com

10/2019/0104

23/2019/0222

43/2019/0278

17/2019/0303

01/2019/0305

01/2019/0420

23/2019/0609

43/2019/0652

01/2019/0655

01/2019/0721

20/2019/0777

JPH Architects
8 Brighton Road
Rhyl
LL18 3HD
Ffôn: 01745 350650
E-bost: info@jpharchitects.com

45/2019/0064

47/2019/0065

47/2019/0100

47/2019/0099

47/2019/0101

43/2019/0132

43/2019/0131

45/2019/0156

45/2019/0181

30/2019/0231

47/2019/0342

45/2019/0370

43/2019/0384

43/2019/0386

46/2019/0485

43/2019/0498

43/2019/0509

45/2019/0537

43/2019/0536

46/2019/0604

30/2019/0602

45/2019/0695

45/2019/0715

45/2019/0861

45/2019/0940

Jan Bargiel
2 Church Mews
Llanfair Dyffryn Clwyd
Ruthin
LL15 2RJ
Ffôn: 07973 134236
E-bost: jan4plans@outlook.com

25/2019/0025

 13/2019/0005

 02/2019/0069

 02/2019/0070

 01/2019/0071

 20/2019/0068

 20/2019/0190

 02/2019/0194

 02/2019/0193

 02/2019/0238

 21/2019/0185

 21/2019/0301

 04/2019/0317

 27/2019/0400

 01/2019/0408

 16/2019/0409

 11/2019/0410

 17/2019/0407

01/2019/0483

05/2019/0762

08/2019/0782

20/2019/0794

01/2019/0862

John Pugh
Bryn Coch Farm
Llanfair Dyffryn Clwyd
Ruthin
LL15 2SH
Ffôn: 01824 705148
E-bost: johnappugh@usa.net 

03/2019/0114

16/2019/0285

03/2019/0290

16/2019/0286

03/2019/0362

03/2019/0504

02/2019/0618

20/2019/0871

Kerry James Planning
Hen Vicarage
Llanrhaeadr
LL16 4NU
Ffôn: 01745 890200
E-bost: Kerry@kerryjamesplanning.co.uk

04/2019/0139

04/2019/0140

15/2019/0218

47/2019/0419

10/2019/0443

41/2019/0671

25/2019/0767

24/2019/0887

Len Jinks
36 Heol Conwy
Abergele
LL22 7UT
Ffôn: 01745 822432 
E-bost:  lenjinks@btconnect.com

09/2019/0078

41/2019/0147

28/2019/0154

43/2019/0163

28/2019/0404

30/2019/0837

Life in Architecture
3 Chapel Mews
Ffynnongroew
Flintshire
CH8 9SW
Ffôn:  07872589988
E-bost: life123@live.co.uk

43/2019/0116

43/2019/0574

45/2019/0681

43/2019/0685

Marsh Planning & Design Ltd.
53Gronant Road
Rhyl
LL19 9DT
Ffôn: 01745 289775

45/2019/0063

45/2019/0168

45/2019/0488

45/2019/0521

45/2019/0653

Matischok & Ross - Architectural Services
Birch House
Hen Lon Parcwr
Ruthin
LL15 1NA
Ffôn: 01824 705222
E-bost: mail@matischokross.co.uk

01/2019/0016

02/2019/0028

47/2019/0102

47/2019/0146

01/2019/0142

01/2019/0141

08/2019/0135

08/2019/0134

04/2019/0153

20/2019/0162

13/2019/0164

22/2019/0188

20/2019/0201

20/2019/0200

14/2019/0227

17/2019/0182

11/2019/0321

09/2019/0352

24/2019/0354

11/2019/0361

15/2019/0371

13/2019/0373

14/2019/0388

18/2019/0389

08/2019/0936

17/2019/0937

20/2019/0466

11/2019/0472

02/2019/0514

02/2019/0517

20/2019/0558

19/2019/0654

23/2019/0662

02/2019/0680

16/2019/0700

17/2019/0710

01/2019/0716

02/2019/0749

41/2019/0801

15/2019/0798

18/2019/0819

01/2019/0836

15/2019/0829

13/2019/0830

23/2019/0841

43/2019/0858

08/2019/0881

45/2019/0909

12/2019/0897

12/2019/0898

20/2019/0914

 01/2019/0920

Owen Devenport Ltd
20 Vale Street
Denbigh
LL16 3BE
Ffôn: 01745 816145
E-bost: info@owendevenport.co.uk

41/2019/0089

27/2019/0225

14/2019/0308

P & L AgriConsulting Ltd.
Fields Farm
Alkington Road
Whitchurch
SY13 3NH
Ffôn: 07939474838

06/2019/0413

11/2019/0456

47/2019/0470

11/2019/0491

41/2019/0506

06/2019/0547

Parry Davies Architects Ltd.
Studio 55:20
North Wales Business Park
Abergele
Conwy
LL22 8LJ
Ffôn: 01745 585517
E-bost: pdparchitects@aol.com

01/2019/0039

43/2019/0143

18/2019/0148

43/2019/0151

41/2019/0213

17/2019/0204

18/2019/0248

45/2019/0263

08/2019/0253

46/2019/0246

43/2019/0440

46/2019/0516

22/2019/0511

45/2019/0539

45/2019/0542

43/2019/0555

46/2019/0603

43/2019/0656

46/2019/0813

31/2019/0850

45/2019/0872

24/2019/0882

43/2019/0900

Paterson Macaulay & Owens
9 Earl Road
Mold
CH7 1AD
Ffôn: 01352 755703

21/2019/0197

21/2019/0913

21/2019/0916

21/2019/0917

21/2019/0929

Peter Jones‑Hughes
33 Wynne Avenue North
Old Colwyn
LL29 9RH
Ffôn: 01492 516 684

47/2019/0320

47/2019/0422

47/2019/0482

Peter Lloyd - PL Planning
6 Rhyd Drive
Rhos on Sea
LL28 4NE
Ffôn: 01492 547740
E-bost: info@plplanning.co.uk

45/2019/0271

45/2019/0270

45/2019/0269

41/2019/0283

43/2019/0507

15/2019/0601

16/2019/0823

Planscape
Lychgate House
1 St Mary’s Court
Whitford
CH8 9AG
Ffôn: 01745 560083
E-bost: lester@planscape.org.uk

30/2019/0037

42/2019/0217

47/2019/0425

43/2019/0532

42/2019/0612

30/2019/0939

Richard Broughton
Coed Teg Farm
Nant y Glyn Road
Colwyn Bay
LL29 6AB
Ffôn: 07737598586
E-bost: mail@richardbroughton.co.uk

43/2019/0006

46/2019/0014

23/2019/0021

45/2019/0032

43/2019/0054

45/2019/0111

43/2019/0112

43/2019/0109

43/2019/0149

02/2019/0155
45/2019/0205

43/2019/0265

44/2019/0295

42/2019/0288

43/2019/0298

43/2019/0315

43/2019/0335

44/2019/0341

43/2019/0345

45/2019/0363

43/2019/0364

43/2019/0396

44/2019/0402

43/2019/0811

46/2019/0838

46/2019/0868

43/2019/0880

43/2019/0904

42/2019/0930

45/2019/0417

45/2019/0416

43/2019/0450

02/2019/0461

02/2019/0460

43/2019/0464

43/2019/0465

43/2019/0522

43/2019/0549

44/2019/0554

43/2019/0613

43/2019/0614

45/2019/0623

43/2019/0621

45/2019/0620

42/2019/0624

43/2019/0644

30/2019/0647

08/2019/0648

43/2019/0697

45/2019/0726

47/2019/0741

42/2019/0742

43/2019/0758

43/2019/0753

45/2019/0783

43/2019/0796

47/2019/0797

43/2019/0817

The Building Plot Ltd
Wepre House
Lon Parcwr Business Park
Ruthin
Denbighshire
LL15 1NJ
Ffôn:  01824 562017
E-bost:  thebuildingplot.com@gmail.com

12/2019/0066

14/2019/0233

11/2019/0240

06/2019/0338

14/2019/0376

05/2019/0455

01/2019/0682

17/2019/0686

19/2019/0760

11/2019/0770

18/2019/0816

05/2019/0890

05/2019/0886

12/2019/0912

Ty Architecture Cyf
Maes Draw
Llanfihangel GM
Corwen
LL21 9UF
Ffôn: 01490 420667
E-bost: tyarchitecture@hotmail.com

20/2019/0035

04/2019/0074

04/2019/0096

24/2019/0115

02/2019/0119

03/2019/0175

02/2019/0219

02/2019/0220

02/2019/0257

20/2019/0289

15/2019/0299

28/2019/0444

01/2019/0475

18/2019/0492

02/2019/0524

04/2019/0543

05/2019/0526

24/2019/0585

20/2019/0566

24/2019/0569

04/2019/0599

24/2019/0607

17/2019/0628

01/2019/0627

02/2019/0728

02/2019/0729

02/2019/0739

16/2019/0740

16/2019/0756

19/2019/0769

06/2019/0785

01/2019/0784

01/2019/0822

20/2019/0847

03/2019/0853

27/2019/0878

27/2019/0876

27/2019/0877

01/2019/0903

01/2019/0926

06/2019/0925

Wynn Rogers Architectural Services
Studio 3,
Rosemary Lane,
DENBIGH,
LL16 3TT
Ffôn: 01745 812100 
E-bost:  consult@wynn‑rogers.co.uk

02/2019/0052

02/2019/0095

08/2019/0110

46/2019/0113

02/2019/0196

46/2019/0212

02/2019/0276

18/2019/0360

09/2019/0429

01/2019/0385

11/2019/0433

18/2019/0446

02/2019/0467

01/2019/0479

46/2019/0489

18/2019/0560

01/2019/0579

01/2019/0669

13/2019/0663

08/2019/0683

30/2019/0699

28/2019/0808

15/2019/0846

06/2019/0865

11/2019/0905

11/2019/0907

Ein gwasanaeth cyngor cyn gwneud cais cynllunio

Gallwn roi cyngor cyn ymgeisio i chi ar wahanol fathau o ddatblygiad. Cliciwch ar fath o gais isod i gael gwybod pa ddatblygiadau fyddai’n mynd o dan y cais hwnnw a chael rhagor o wybodaeth.

Ceisiadau deiliaid tai

Byddai datblygiadau arfaethedig megis estyniadau/ addasiadau i annedd sengl neu fflat, yn cynnwys gwaith o fewn ffin/ cwrtil annedd yn cael eu cynnwys mewn cais gan ddeiliaid tai.

Ni all ein staff cynllunio roi cyngor ar yr angen am ganiatâd cynllunio ar gyfer datblygiadau deiliaid tai.Mewn rhai achosion efallai na fydd angen caniatâd cynllunio arnoch chi, mae hyn yn cael ei alw'n ddatblygiad a ganiateir. Dewch i wybod mwy am ddatblygiad a ganiateir.

Fel arall, gallwch ddarganfod os byddai eich gwaith angen math arall o ganiatâd cynllunio gan ei fod ar Adeilad Rhestredig, Ardal Cadwraeth neu o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol drwy Fy nhudalen eiddo.

Os hoffech fod yn sicr nad oes angen caniatâd cynllunio arnoch, gallwch wneud cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon (LDC). Dewch i wybod mwy, gan gynnwys sut i wneud cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon. Codir tâl am hyn a dylech gael cyngor gan asiant cynllunio gan y bydd angen cynlluniau graddedig.

Efallai y byddwch yn dymuno cyfeirio at y canllawiau polisi canlynol cyn cyflwyno eich ymholiad;

Mân Geisiadau

Byddai'r tabl isod yn dangos pa ddatblygiadau arfaethedig fyddai’n mynd i gyn-gais mân ddatblygiad.

Datblygiad arfaethedig   Mae mân geisiadau yn gymwys lle
Adeiladu anheddau lle
mae nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Mae hyd at 9 o anheddau newydd
Adeiladu anheddau lle
nad yw nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Nid yw arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau)
pan fo’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Nid yw’r cynnydd yn y gofod llawr allanol gros yn fwy na 999m²
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau) pan
nad yw’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Nid yw arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar
Newid o bwys yn y defnydd o adeilad
 
Nid yw’r gofod llawr allanol gros yn fwy na 999m²
Newid o bwys yn y defnydd o dir
 
Nid yw arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar

 

Ceisiadau mawr

Byddai'r tabl isod yn dangos pa ddatblygiadau arfaethedig fyddai’n mynd i gyn-gais datblygiad mawr;

Datblygiad arfaethedig   Mae ceisiadau mawr yn gymwys lle
Adeiladu anheddau lle
mae nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Mae rhwng 10 a 24 o anheddau newydd
Adeiladu anheddau lle
nad yw nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar ond ddim mwy na 0.99 hectar
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau)
pan fo’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Mae’r cynnydd yn y gofod llawr allanol gros yn fwy na 999m² ond yn llai na 1,999m2
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau) pan
nad yw’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar ond ddim mwy na 0.99 hectar
Newid o bwys yn y defnydd o adeilad
 
Mae'r gofod llawr allanol gros yn fwy na 999m² ond yn llai na 1,999m²
Newid o bwys yn y defnydd o dir
 
Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar ond ddim mwy na 0.99 hectar
Gweithrediadau Eraill
 
Ennill a gweithio mwynau neu ddefnyddio tir ar gyfer dyddodion gwaith mwynau
Gweithrediadau Eraill Datblygu gwastraff

 

Ymgynghori cyn gwneud cais cynllunio

Mae gofyniad ar ymgeiswyr i gyflwyno adroddiad ar yr ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio. Noder y bydd cyflwyno PAC yn ofyniad dilysu ar gyfer pob cais mawr o 1 Awst 2016. Mae canllawiau manwl ar y gofynion ar gyfer ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Efallai y bydd y dolenni canlynol yn ddefnyddiol wrth ymgynghori

Ar ôl cyflwyno cais cynllunio ar gyfer ceisiadau mawr

Mae gofynion newydd ar ôl cyflwyno cais cynllunio hefyd fel:

 • Hysbysiad o Ddechrau Datblygiad ac Arddangos Hysbysiad
 • Newidiadau ar ôl Cyflwyno Cais Cynllunio

Ceir manylion am y gofynion hyn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Gofynion ychwanegol ar gyfer ceisiadau mawr

Ar gyfer ceisiadau mawr a ganiatawyd ar neu ar ôl 16 Mawrth 2016, mae gofyniad i ddefnyddio’r hysbysiadau canlynol. Mae manylion ar sut maent yn cael eu defnyddio i'w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru.

 • Hysbysiad o Ddatblygiad yn Dechrau – i gael ei anfon at yr Awdurdod Lleol
 • Hysbysiad i'w arddangos ar y safle tra bod datblygu’n cymryd lle
Ceisiadau mawr mawr

Byddai'r tabl isod yn dangos pa ddatblygiadau arfaethedig fyddai’n mynd i gyn-gais datblygiad mawr pwysig.

Datblygiad arfaethedig   Mae ceisiadau mawr pwysig yn gymwys lle:
Adeiladu anheddau lle
mae nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Mae hyd at 25 o anheddau newydd
Adeiladu anheddau lle
nad yw nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.99 hectar
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau)
pan fo’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Mae’r cynnydd yn y gofod llawr gros allanol yn fwy na 1,999m²
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau) pan
nad yw’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.99 hectar
Newid o bwys yn y defnydd o adeilad
 
Mae’r gofod llawr allanol gros yn fwy na 1,999m²
Newid o bwys yn y defnydd o dir
 
Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.99 hectar

Ymgynghori cyn gwneud cais cynllunio

Mae gofyniad ar ymgeiswyr i gyflwyno adroddiad ar yr ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio. Noder y bydd cyflwyno PAC yn ofyniad dilysu ar gyfer pob cais mawr o 1 Awst 2016. Mae canllawiau manwl ar y gofynion ar gyfer ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Efallai y bydd y dolenni canlynol yn ddefnyddiol wrth ymgynghori

Ar ôl cyflwyno cais cynllunio ar gyfer ceisiadau mawr

Mae gofynion newydd ar ôl cyflwyno cais cynllunio hefyd fel:

 • Hysbysiad o Ddechrau Datblygiad ac Arddangos Hysbysiad
 • Newidiadau ar ôl Cyflwyno Cais Cynllunio

Ceir manylion am y gofynion hyn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Gofynion ychwanegol ar gyfer ceisiadau mawr

Ar gyfer ceisiadau mawr a ganiatawyd ar neu ar ôl 16 Mawrth 2016, mae gofyniad i ddefnyddio’r hysbysiadau canlynol. Mae manylion ar sut maent yn cael eu defnyddio i'w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru.

 • Hysbysiad o Ddatblygiad yn Dechrau – i gael ei anfon at yr Awdurdod Lleol
 • Hysbysiad i'w arddangos ar y safle tra bod datblygu’n cymryd lle
Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

Byddai ddatblygiadau arfaethedig o geisiadau ag Arwyddocâd Cenedlaethol yn cynnwys

 • Gorsafoedd Cynhyrchu
 • Cyfleusterau Storio Nwy Tanddaearol
 • Cyfleusterau ar gyfer Nwy Naturiol Hylifedig (LNG)
 • Cyfleusterau Derbyn Nwy
 • Meysydd Awyr
 • Rheilffyrdd
 • Cyfnewidfeydd Rheilffyrdd Cludo Nwyddau
 • Argaeau a Chronfeydd Dŵr
 • Trosglwyddo Adnoddau Dŵr
 • Gwaith Trin Dŵr Gwastraff
 • Cyfleusterau Gwastraff Peryglus

Cael gwybod mwy am Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol.

Cysylltwch â ni os rydech chi ddim yn siŵr pa fath o gymorth rydech angen cyn gwneud cais.

Sut i drefnu’r gwasanaeth hwn

I drefnu’r gwasanaeth hwn bydd angen i chi lenwi ffurflen cyngor cyn-ymgeisio a'i hanfon at planning@denbighshire.gov.uk neu ei phostio I Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ a hefyd gwneud taliad. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu'r holl ddogfennau ychwanegol y gofynnwyd amdanynt pan fyddwch yn anfon eich ffurflen.

Lawrlwythwch ffurflen cyngor cyn gwneud cais

Faint mae'n costio?

Mae'r taliadau am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn fel a ganlyn;

Math o gais Cost
Ceisiadau Deiliaid Tai £25
Ceisiadau Mân £250 
Ceisiadau mawr £600
Ceisiadau mawr mawr £1000                    
Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol £1,500


Sut ydw i’n talu?

Dylid cyflwyno’r ffi gyda’ch cais. Gellir ei dalu yn y dulliau canlynol:

 • Cerdyn credyd/debyd trwy ffonio 01824 706727.
 • Siec yn daladwy i ‘Cyngor Sir Ddinbych’ bostio i Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ

Beth sy'n digwydd ar ôl gofyn am gyngor

Byddwn yn anfon llythyr atoch o fewn 5 diwrnod gwaith i roi gwybod i chi ein bod wedi cael eich ffurflen. Os nad ydych wedi anfon y taliad cywir neu wybodaeth ofynnol, yna byddwn yn cysylltu â chi ac yn esbonio beth sydd angen i chi ei wneud.

Os ydym wedi cael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom, ein nod yw darparu cyngor ysgrifenedig o fewn 21 diwrnod.

Fel lleiafswm, dylai ymgeiswyr ar gyfer datblygiadau gan ddeiliaid tai ddisgwyl cael y wybodaeth ganlynol yn eu hymateb ysgrifenedig:

 • Hanes cynllunio perthnasol y safle
 • Y polisïau cynllun datblygu perthnasol a ddefnyddir ar gyfer asesu’r cynnig datblygu
 • Canllawiau cynllunio atodol perthnasol (e.e. dylunio, cadwraeth ac ati)
 • Unrhyw ystyriaethau cynllunio materol eraill
 • Asesiad cychwynnol o’r datblygiad arfaethedig, yn seiliedig ar y wybodaeth uchod.

Ar gyfer pob cynnig datblygu arall, dylai ymgeiswyr dderbyn yr holl wybodaeth a amlinellwyd uchod, yn ogystal â pha un a ofynnir am unrhyw gyfraniadau Adran 106 neu Lefi Seilwaith Cymunedol a syniad o faint a nifer y cyfraniadau hyn.

Gwybodaeth Gyfrinachol

Gall cyfrinachedd gwybodaeth sy’n gysylltiedig â thrafodaethau cyn gwneud cais fod yn destun ceisiadau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

Mae'r Ddeddf a'r Rheoliadau yn darparu ar gyfer rhai eithriadau o'r angen i ddatgelu gwybodaeth sensitif fasnachol ac mewn achosion lle bo ymgeiswyr yn ystyried bod gwybodaeth benodol yn eithriedig rhag gofynion y Ddeddf neu'r Rheoliadau, dylid darparu’r cyfiawnhad dros eu sefyllfa i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ar adeg cyflwyno eich cais am gyngor cyn gwneud cais cynllunio.