Cyngor cynllunio

Mi allwn roi cymorth i chi ar gyfer rhan fwyaf y mathau gwahanol o ddatblygiad cyn i chi dechrau cais. Rydym yn argymell eich bod yn gwneud cymaint o waith ymchwil ag y bo modd cyn i chi ddechrau prosiect ac yna ceisio cyngor proffesiynol. Gallwch gael canllawiau cynllunio sylfaenol o planningportal.co.uk.

Deddfwriaeth newydd - Systemau Draenio Cynaliadwy

O Ionawr 2019, bydd deddfwriaeth newydd yn ei lle fydd yn ei gwneud yn orfodol cael systemau draenio cynaliadwy (SuDS) ar ddatblygiadau newydd.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i ddarganfod mwy am y ddeddfwriaeth sy’n gwneud Systemau Draenio Cynaliadwy yn orfodol

Cyn cyflwyno ymholiad neu gais cynllunio, byddem yn cynghori eich bod yn cyfeirio at y canlynol:

Gallwch gael cyngor a chanllawiau manylach gan asiant cynllunio.

Cliciwch yma i weld asiantau a chwmnïau a gyflwynodd 3 neu fwy o geisiadau i ni rhwng 1 Ionawr 2017 a 31 Hydref 2017.

Dylech sicrhau bod yr asiant / cwmni yn addas ar gyfer eich prosiect. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw wasanaeth a gewch gan unrhyw un o'r asiantau ar y rhestr.

Gallwch ddefnyddio'r cyfeirnod o 'Ceisiadau a gyflwynwyd' ar ein chwiliad o geisiadau cynllunio.

Enw'r Asiant/Cwmni Ceisiadau a gyflwynwyd

Adrian Jones Associates
The Cottage Studio
Gellifor
Ruthin
LL15 1SB
Tel: 01824 790381
Email: adrianjones1@btconnect.com

47/2017/0131, 23/2017/0256, 15/2017/046, 15/2017/0862, 01/2017/0902, 01/2017/0901, 15/2017/1078
Ainsley Gommon Architects
The Old Police Station
15 Glynne Way
Hawarden
CH5 3NS
Tel: 01244 537100
45/2017/0636, 45/2017/0649, 30/2017/0877, 45/2017/0910, 01/2017/0992, 01/2017/0993, 01/2017/0991, 01/2017/0990, 01/2017/0989
B E Robinson ABEng, MWOBO
32 Clwyd Avenue
Rhuddlan
LL18 2UW
Tel: 01745 591188
Email: brianerobinson@hotmail.com
46/2017/0021, 45/2017/0028, 45/2017/0037, 45/2017/0048, 44/2017/0055, 44/2017/0053, 45/2017/0140, 45/2017/0144, 45/2017/0182, 43/2017/0218, 42/2017/0233, 43/2017/0269, 01/2017/0267, 45/2017/0291, 01/2017/0290, 45/2017/0326, 44/2017/0327, 44/2017/0333, 46/2017/0367, 43/2017/0371, 43/2017/0369, 43/2017/0354, 44/2017/0416, 40/2017/0405, 44/2017/0455, 43/2017/0489, 46/2017/0513, 43/2017/0520, 45/2017/0533, 43/2017/0580, 45/2017/0590, 43/2017/0617, 43/2017/0616, 43/2017/0644, 44/2017/0705, 43/2017/0803, 44/2017/0869, 31/2017/0890, 44/2017/0917, 45/2017/0921, 45/2017/0920, 45/2017/0927, 46/2017/0941, 43/2017/0946, 43/2017/0952, 43/2017/0951, 45/2017/1002, 01/2017/1001, 30/2017/1041, 45/2017/1048, 43/2017/1071
Blueprint
Redwither Tower Office 3K4
Redwither Business Park
LL13 9XT
Tel: 01978 356500
Email:Dafydd@blueprintarchitectural.com
03/2017/0084, 27/2017/0244, 03/2017/0521, 03/2017/0635
Brian Lewis Architectural Services
10 Parc y Llan
Llanfair DC
Ruthin
LL15 2YL
Tel: 01824 704725
Email:brian.lewis-architecture@hotmail.co.uk
14/2017/0116, 22/2017/0634, 02/2017/0648
Cadnant Planning Ltd.
1 Connaught House
Riverside Business Park
Benarth Road
Conwy
LL32 8UB
Tel: 01492 581800
Email: info@cadnantplanning.co.uk
16/2017/0111, 42/2017/0152, 20/2017/0148, 16/2017/0198, 23/2017/0303, 23/2017/0304, 23/2017/0302, 23/2017/0300, 23/2017/0299, 23/2017/0298, 23/2017/0301, 16/2017/0510, 47/2017/0550, 05/2017/0565, 02/2017/0603
Cambrian Woodland Services
20 Parc Alafowlia
Denbigh
LL16 3HZ
Tel: 01745 817684
e-mail: gwascoed@yahoo.co.uk
16/2017/0093, 24/2017/0283, 02/2017/0358
Caulmert Ltd.
Unit 14,
St Asaph Business Park
St Asaph
LL17 0LJ
Tel: 01745 530890
e-mail: neilfoxall@caulmert.com
02/2017/0275, 21/2017/0929, 23/2017/0948
Chris Parry
Hill House Hillside
Prestatyn
LL19 9PW
Tel: 01745 854945
e-mail: mail.chrisparry@gmail.com
43/2017/0051, 42/2017/0190, 45/2017/0795, 43/2017/0793, 45/2017/0815, 43/2017/0942, 45/2017/0958, 45/2017/0967, 43/2017/1012, 41/2017/1061
Creu
Diamond Building Upper Floor Studio
Highgate
Denbigh
LL16 3LE
Tel: 01745 814441
e-mail: info@creu.biz
01/2017/0158, 45/2017/0393, 43/2017/0718, 43/2017/0717, 46/2017/0762, 02/2017/0776, 02/2017/0777, 43/2017/0961
D2 Architects
Soughton House
2 Nicholas Street Mews
Chester
CH1 2NS
Tel: 01244 326347
e-mail: adam@d2architects.co.uk
02/2017/0049, 45/2017/0113, 43/2017/0119, 05/2017/0129, 27/2017/0308, 20/2017/0434, 23/2017/0495, 24/2017/0492, 01/2017/0493, 40/2017/0480, 45/2017/0611, 10/2017/0698, 23/2017/0742, 20/2017/0955
Graham Holland Associates
4 King Street
Knutsford
WA16 6DL
Tel: 01565 651066
02/2017/0549, 02/2017/0633, 16/2017/0986
Green Grass Services Ltd
Talargoch Trading Estate
Meliden Road
Dyserth
Tel: 01745 571712
43/2017/0885, 43/2017/0883, 43/2017/0934
Green Grass Services Ltd
Talargoch Trading Estate
Meliden Road
Dyserth
Tel: 01745 571712
43/2017/0885, 43/2017/0883, 43/2017/0934
JIG Architects Ltd.
Mold Business Park Unit 16
Wrexham Road
Mold
CH7 1XP
Tel: 01352 744889
e-mail: admin@jigarchitects.com
45/2017/0011, 43/2017/0391, 08/2017/0442, 21/2017/0713, 45/2017/0738, 10/2017/0747, 10/2017/0780, 17/2017/0833
JPH Architects
8 Brighton Road
Rhyl
LL18 3HD
Tel: 01745 350650
e-mail: info@jpharchitects.com
45/2017/0507, 47/2017/0582, 45/2017/0596, 45/2017/0640, 47/2017/0697, 43/2017/0772, 45/2017/0913, 45/2017/1067
Jan Bargiel
2 Church Mews
Llanfair Dyffryn Clwyd
Ruthin
LL15 2RJ
Tel: 07973 134236
e-mail: jan4plans@outlook.com
14/2017/0094, 04/2017/0083, 01/2017/0127, 17/2017/0154, 06/2017/0163, 06/2017/0149, 15/2017/0162, 07/2017/0250, 16/2017/0240, 02/2017/0383, 19/2017/0419, 13/2017/0483, 24/2017/0485, 05/2017/0484, 14/2017/0487, 06/2017/0459, 02/2017/0592, 20/2017/0613, 02/2017/0687, 04/2017/0679, 22/2017/0686, 20/2017/0768, 20/2017/0769, 11/2017/0765, 11/2017/0764, 24/2017/0757, 02/2017/0761, 11/2017/0763, 16/2017/0824, 16/2017/0825, 06/2017/0826, 05/2017/0841
John Pugh
Bryn Coch Farm
Llanfair Dyffryn Clwyd
Ruthin
LL15 2SH
Tel: 01824 705148
e-mail: johnappugh@usa.net 
13/2017/0181, 02/2017/0440, 01/2017/0424, 03/2017/0494, 05/2017/0501, 03/2017/0609, 03/2017/0739, 03/2017/0733
Kerry James Planning
Hen Vicarage
Llanrhaeadr
LL16 4NU
Tel: 01745 890200
e-mail: Kerry@kerryjamesplanning.co.uk
05/2017/0070, 45/2017/0584, 20/2017/0678, 01/2017/0801, 17/2017/1031, 05/2017/1077
Lawray Architects
Poplar House Yale Business Village
Ellice Way
Wrexham
LL13 7YL
Tel:01978 357887
e-mail: davidhughes@lawray.co.uk
27/2017/0157, 03/2017/0528, 27/2017/0624, 27/2017/0623
Leach Rhodes Walker
West Riverside
Manchester
M3 5AA
Tel: 01978 357887
01618330211
01/2017/0262, 01/2017/0245, 01/2017/0246, 01/2017/0365, 01/2017/0478, 01/2017/0531, 01/2017/0622, 01/2017/0610
Len Jinks
36 Heol Conwy
Abergele
LL22 7UT
Tel: 01745 822432
e-mail: lenjinks@btconnect.com
45/2017/0078, 31/2017/0103, 46/2017/0107, 46/2017/0108, 18/2017/0281, 40/2017/0381, 30/2017/0653, 40/2017/0701, 43/2017/0817
Matischok & Ross - Architectural Services
Birch House
Hen Lon Parcwr
Ruthin
LL15 1NA
Tel: 01824 705222
e-mail: mail@matischokross.co.uk
17/2017/0008, 08/2017/0155, 06/2017/0200, 24/2017/0236, 01/2017/0257, 11/2017/0311, 31/2017/0278, 01/2017/0319, 10/2017/0330, 16/2017/0331, 02/2017/0357, 01/2017/0372, 07/2017/0392, 24/2017/0433, 47/2017/0475, 02/2017/0508, 20/2017/0527, 05/2017/0545, 02/2017/0563, 47/2017/0595, 16/2017/0621, 10/2017/0627, 12/2017/0638, 46/2017/0637, 18/2017/0652, 07/2017/0663, 24/2017/0670, 02/2017/0688, 45/2017/0753, 13/2017/0754, 06/2017/0782, 02/2017/0794, 11/2017/0843, 19/2017/0870, 13/2017/0882, 09/2017/0887, 08/2017/0896, 21/2017/0957, 16/2017/0980, 46/2017/1015, 04/2017/1007, 07/2017/1051, , 18/2017/1057, 11/2017/1065, 11/2017/1066
Matthew Jones Architects
Studio 115
Station Road
Deganwy
LL31 9EL
Tel: 01492 583036
e-mail: admin@matthewjonesarchitects.com
07/2017/0364, 02/2017/0366, 02/2017/0982, 31/2017/1026
Owen Devenport Ltd
20 Vale Street
Denbigh
LL16 3BE
Tel: 01745 816145
e-mail: info@owendevenport.co.uk
40/2017/0071, 01/2017/0124, 01/2017/0125, 01/2017/0126, 05/2017/0207, 47/2017/0325, 02/2017/0581, 40/2017/0642, 15/2017/0767, 46/2017/0944, 40/2017/0977, 47/2017/0903, 30/2017/0949
Parry Davies Architects Ltd.
Studio 55:20
North Wales Business Park
Abergele
Conwy
LL22 8LJ
Tel: 01745 585517
e-mail: pdparchitects@aol.com
42/2017/0013, 01/2017/0065, 45/2017/0060, 45/2017/0076, 01/2017/0081, 40/2017/0087, 30/2017/0211, 01/2017/0422, 08/2017/0401, 43/2017/0458, 08/2017/0468, 42/2017/0572, 45/2017/0575, 01/2017/0591, 47/2017/0689, 46/2017/0775, 46/2017/0831, 03/2017/0838, 45/2017/0850, 14/2017/0888
Paterson Macaulay & Owens
9 Earl Road
Mold
CH7 1AD
Tel: 01352 755703
15/2017/0074, 21/2017/0178, 15/2017/0711
Peter Lloyd - PL Planning
6 Rhyd Drive
Rhos on Sea
LL28 4NE
Tel: 01492 547740
e-mail: plplanning@btconnect.com
43/2017/0445, 45/2017/0448, 47/2017/0551, 45/2017/0570, 47/2017/0792, 43/2017/0849, 43/2017/0848
Planscape
Lychgate House
1 St Mary’s Court
Whitford
CH8 9AG
Tel: 01745 560083
e-mail: lester@planscape.org.uk
46/2017/0221, 46/2017/0270, 01/2017/0655, 43/2017/0823, 28/2017/0874
Proarb Ltd
Bodelwyddan Business Centre
Abergele Road
Bodelwyddan
LL18 5SX
Tel: 01745 828380
45/2017/0040, 18/2017/0736, 44/2017/1079
R. Arwel Davies & Co.
Llwyn Derw
Prion
LL16 4SA
Tel: 01745 890635
e-mail: ad@rarweldavies.co.uk
44/2017/0605, 44/2017/0604, 23/2017/1073
Richard Broughton
Coed Teg Farm
Nant y Glyn Road
Colwyn Bay
LL29 6AB
Tel: 07737598586
e-mail: mail@richardbroughton.co.uk
30/2017/0029, 42/2017/0054, 43/2017/0058, 44/2017/0072, 45/2017/0110, 43/2017/0114, 44/2017/0153, 44/2017/0165, 31/2017/0175, 43/2017/0195, 43/2017/0213, 02/2017/0214, 43/2017/0237, 43/2017/0238, 43/2017/0243, 45/2017/0268, 44/2017/0289, 46/2017/0328, 43/2017/0339, 02/2017/0363, 43/2017/0376, 43/2017/0415, 43/2017/0444, 43/2017/0443, 44/2017/0450, 45/2017/0500, 42/2017/0514, 43/2017/0506, 43/2017/0524, 43/2017/0541, 40/2017/0556, 40/2017/0555, 44/2017/0569, 44/2017/0571, 43/2017/0647, 43/2017/0665, 43/2017/0654, 45/2017/0707, 45/2017/0706, 43/2017/0708, 43/2017/0719, 30/2017/0749, 42/2017/0758, 43/2017/0759, 43/2017/0798, 45/2017/0799, 46/2017/0807, 43/2017/0805, 43/2017/0806, 43/2017/0818, 43/2017/0863, 43/2017/0871, 44/2017/0900, 45/2017/0911, 43/2017/0919, 46/2017/0973, 45/2017/1042,
Roger Parry andrtners LLP
20 The Estates Office Salop Road
Oswestry
SY11 2NU
Tel: 01691 655334
e-mail: richard@rogerparry.net
20/2017/0234, 47/2017/0680, 47/2017/0681, 47/2017/0682
Ty Architecture Cyf
Maes Draw
Llanfihangel GM
Corwen
LL21 9UF
Tel: 01490 420667
e-mail: tyarchitecture@hotmail.com
12/2017/0015, 05/2017/0014, 06/2017/0150, 24/2017/0286, 24/2017/0285, 06/2017/0345, 16/2017/0332, 05/2017/0423, 05/2017/0449, 12/2017/0602, 16/2017/0628, 13/2017/0684, 06/2017/0690, 24/2017/0703, 04/2017/0828, 03/2017/1043, 09/2017/1064
Wynn Rogers Partnership
The Hollies
Vale Street
Denbigh
LL16 3AP
Tel: 01745 812100
01/2017/0039, 02/2017/0558, 02/2017/0606, 08/2017/0660, 01/2017/0668, 01/2017/0669, 02/2017/0760, 02/2017/0778, 40/2017/0813, 40/2017/0812, 01/2017/0867, 01/2017/0932, 08/2017/0983, 01/2017/0999, 18/2017/1000, 01/2017/1006, 20/2017/1037, 02/2017/0542, 02/2017/0057, 02/2017/0059, 02/2017/0176, 15/2017/0199, 19/2017/0228, 18/2017/0232, 30/2017/0230, 02/2017/0248, 07/2017/0241, 01/2017/0280, 08/2017/0344, 47/2017/0421, 01/2017/0464, 15/2017/0504, 02/2017/0516, 02/2017/0543

Ein gwasanaeth cyngor cyn gwneud cais cynllunio

Gallwn roi cyngor cyn ymgeisio i chi ar wahanol fathau o ddatblygiad. Cliciwch ar fath o gais isod i gael gwybod pa ddatblygiadau fyddai’n mynd o dan y cais hwnnw a chael rhagor o wybodaeth.

Ceisiadau deiliaid tai

Byddai datblygiadau arfaethedig megis estyniadau/ addasiadau i annedd sengl neu fflat, yn cynnwys gwaith o fewn ffin/ cwrtil annedd yn cael eu cynnwys mewn cais gan ddeiliaid tai.

Ni all ein staff cynllunio roi cyngor ar yr angen am ganiatâd cynllunio ar gyfer datblygiadau deiliaid tai.Mewn rhai achosion efallai na fydd angen caniatâd cynllunio arnoch chi, mae hyn yn cael ei alw'n ddatblygiad a ganiateir. Dewch i wybod mwy am ddatblygiad a ganiateir.

Fel arall, gallwch ddarganfod os byddai eich gwaith angen math arall o ganiatâd cynllunio gan ei fod ar Adeilad Rhestredig, Ardal Cadwraeth neu o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol drwy Fy nhudalen eiddo.

Os hoffech fod yn sicr nad oes angen caniatâd cynllunio arnoch, gallwch wneud cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon (LDC). Dewch i wybod mwy, gan gynnwys sut i wneud cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon. Codir tâl am hyn a dylech gael cyngor gan asiant cynllunio gan y bydd angen cynlluniau graddedig.

Efallai y byddwch yn dymuno cyfeirio at y canllawiau polisi canlynol cyn cyflwyno eich ymholiad;

Mân Geisiadau

Byddai'r tabl isod yn dangos pa ddatblygiadau arfaethedig fyddai’n mynd i gyn-gais mân ddatblygiad.

Datblygiad arfaethedig   Mae mân geisiadau yn gymwys lle
Adeiladu anheddau lle
mae nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Mae hyd at 9 o anheddau newydd
Adeiladu anheddau lle
nad yw nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Nid yw arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau)
pan fo’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Nid yw’r cynnydd yn y gofod llawr allanol gros yn fwy na 999m²
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau) pan
nad yw’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Nid yw arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar
Newid o bwys yn y defnydd o adeilad
 
Nid yw’r gofod llawr allanol gros yn fwy na 999m²
Newid o bwys yn y defnydd o dir
 
Nid yw arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar

 

Ceisiadau mawr

Byddai'r tabl isod yn dangos pa ddatblygiadau arfaethedig fyddai’n mynd i gyn-gais datblygiad mawr;

Datblygiad arfaethedig   Mae ceisiadau mawr yn gymwys lle
Adeiladu anheddau lle
mae nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Mae rhwng 10 a 24 o anheddau newydd
Adeiladu anheddau lle
nad yw nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar ond ddim mwy na 0.99 hectar
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau)
pan fo’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Mae’r cynnydd yn y gofod llawr allanol gros yn fwy na 999m² ond yn llai na 1,999m2
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau) pan
nad yw’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar ond ddim mwy na 0.99 hectar
Newid o bwys yn y defnydd o adeilad
 
Mae'r gofod llawr allanol gros yn fwy na 999m² ond yn llai na 1,999m²
Newid o bwys yn y defnydd o dir
 
Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.49 hectar ond ddim mwy na 0.99 hectar
Gweithrediadau Eraill
 
Ennill a gweithio mwynau neu ddefnyddio tir ar gyfer dyddodion gwaith mwynau
Gweithrediadau Eraill Datblygu gwastraff

 

Ymgynghori cyn gwneud cais cynllunio

Mae gofyniad ar ymgeiswyr i gyflwyno adroddiad ar yr ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio. Noder y bydd cyflwyno PAC yn ofyniad dilysu ar gyfer pob cais mawr o 1 Awst 2016. Mae canllawiau manwl ar y gofynion ar gyfer ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Efallai y bydd y dolenni canlynol yn ddefnyddiol wrth ymgynghori

Ar ôl cyflwyno cais cynllunio ar gyfer ceisiadau mawr

Mae gofynion newydd ar ôl cyflwyno cais cynllunio hefyd fel:

 • Hysbysiad o Ddechrau Datblygiad ac Arddangos Hysbysiad
 • Newidiadau ar ôl Cyflwyno Cais Cynllunio

Ceir manylion am y gofynion hyn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Gofynion ychwanegol ar gyfer ceisiadau mawr

Ar gyfer ceisiadau mawr a ganiatawyd ar neu ar ôl 16 Mawrth 2016, mae gofyniad i ddefnyddio’r hysbysiadau canlynol. Mae manylion ar sut maent yn cael eu defnyddio i'w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru.

 • Hysbysiad o Ddatblygiad yn Dechrau – i gael ei anfon at yr Awdurdod Lleol
 • Hysbysiad i'w arddangos ar y safle tra bod datblygu’n cymryd lle
Ceisiadau mawr mawr

Byddai'r tabl isod yn dangos pa ddatblygiadau arfaethedig fyddai’n mynd i gyn-gais datblygiad mawr pwysig.

Datblygiad arfaethedig   Mae ceisiadau mawr pwysig yn gymwys lle:
Adeiladu anheddau lle
mae nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Mae hyd at 25 o anheddau newydd
Adeiladu anheddau lle
nad yw nifer yr anheddau sydd i'w creu yn hysbys
Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.99 hectar
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau)
pan fo’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Mae’r cynnydd yn y gofod llawr gros allanol yn fwy na 1,999m²
Adeiladu adeiladau (heblaw anheddau) pan
nad yw’r arwynebedd gofod llawr allanol gros i'w greu yn hysbys
Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.99 hectar
Newid o bwys yn y defnydd o adeilad
 
Mae’r gofod llawr allanol gros yn fwy na 1,999m²
Newid o bwys yn y defnydd o dir
 
Mae arwynebedd y safle yn fwy na 0.99 hectar

Ymgynghori cyn gwneud cais cynllunio

Mae gofyniad ar ymgeiswyr i gyflwyno adroddiad ar yr ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio. Noder y bydd cyflwyno PAC yn ofyniad dilysu ar gyfer pob cais mawr o 1 Awst 2016. Mae canllawiau manwl ar y gofynion ar gyfer ymgynghoriad cyn gwneud cais cynllunio ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Efallai y bydd y dolenni canlynol yn ddefnyddiol wrth ymgynghori

Ar ôl cyflwyno cais cynllunio ar gyfer ceisiadau mawr

Mae gofynion newydd ar ôl cyflwyno cais cynllunio hefyd fel:

 • Hysbysiad o Ddechrau Datblygiad ac Arddangos Hysbysiad
 • Newidiadau ar ôl Cyflwyno Cais Cynllunio

Ceir manylion am y gofynion hyn ar wefan Llywodraeth Cymru.

Gofynion ychwanegol ar gyfer ceisiadau mawr

Ar gyfer ceisiadau mawr a ganiatawyd ar neu ar ôl 16 Mawrth 2016, mae gofyniad i ddefnyddio’r hysbysiadau canlynol. Mae manylion ar sut maent yn cael eu defnyddio i'w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru.

 • Hysbysiad o Ddatblygiad yn Dechrau – i gael ei anfon at yr Awdurdod Lleol
 • Hysbysiad i'w arddangos ar y safle tra bod datblygu’n cymryd lle
Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

Byddai ddatblygiadau arfaethedig o geisiadau ag Arwyddocâd Cenedlaethol yn cynnwys

 • Gorsafoedd Cynhyrchu
 • Cyfleusterau Storio Nwy Tanddaearol
 • Cyfleusterau ar gyfer Nwy Naturiol Hylifedig (LNG)
 • Cyfleusterau Derbyn Nwy
 • Meysydd Awyr
 • Rheilffyrdd
 • Cyfnewidfeydd Rheilffyrdd Cludo Nwyddau
 • Argaeau a Chronfeydd Dŵr
 • Trosglwyddo Adnoddau Dŵr
 • Gwaith Trin Dŵr Gwastraff
 • Cyfleusterau Gwastraff Peryglus

Cael gwybod mwy am Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol.

Cysylltwch â ni os rydech chi ddim yn siŵr pa fath o gymorth rydech angen cyn gwneud cais.

Sut i drefnu’r gwasanaeth hwn

I drefnu’r gwasanaeth hwn bydd angen i chi lenwi ffurflen cyngor cyn-ymgeisio a'i hanfon at planning@denbighshire.gov.uk neu ei phostio I Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ a hefyd gwneud taliad. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu'r holl ddogfennau ychwanegol y gofynnwyd amdanynt pan fyddwch yn anfon eich ffurflen.

Lawrlwythwch ffurflen cyngor cyn gwneud cais

Faint mae'n costio?

Mae'r taliadau am ddefnyddio'r gwasanaeth hwn fel a ganlyn;

Math o gais Cost
Ceisiadau Deiliaid Tai £25
Ceisiadau Mân £250 
Ceisiadau mawr £600
Ceisiadau mawr mawr £1000                    
Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol £1,500


Sut ydw i’n talu?

Dylid cyflwyno’r ffi gyda’ch cais. Gellir ei dalu yn y dulliau canlynol:

 • Cerdyn credyd/debyd trwy ffonio 01824 706727.
 • Siec yn daladwy i ‘Cyngor Sir Ddinbych’ bostio i Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ

Beth sy'n digwydd ar ôl gofyn am gyngor

Byddwn yn anfon llythyr atoch o fewn 5 diwrnod gwaith i roi gwybod i chi ein bod wedi cael eich ffurflen. Os nad ydych wedi anfon y taliad cywir neu wybodaeth ofynnol, yna byddwn yn cysylltu â chi ac yn esbonio beth sydd angen i chi ei wneud.

Os ydym wedi cael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom, ein nod yw darparu cyngor ysgrifenedig o fewn 21 diwrnod.

Fel lleiafswm, dylai ymgeiswyr ar gyfer datblygiadau gan ddeiliaid tai ddisgwyl cael y wybodaeth ganlynol yn eu hymateb ysgrifenedig:

 • Hanes cynllunio perthnasol y safle
 • Y polisïau cynllun datblygu perthnasol a ddefnyddir ar gyfer asesu’r cynnig datblygu
 • Canllawiau cynllunio atodol perthnasol (e.e. dylunio, cadwraeth ac ati)
 • Unrhyw ystyriaethau cynllunio materol eraill
 • Asesiad cychwynnol o’r datblygiad arfaethedig, yn seiliedig ar y wybodaeth uchod.

Ar gyfer pob cynnig datblygu arall, dylai ymgeiswyr dderbyn yr holl wybodaeth a amlinellwyd uchod, yn ogystal â pha un a ofynnir am unrhyw gyfraniadau Adran 106 neu Lefi Seilwaith Cymunedol a syniad o faint a nifer y cyfraniadau hyn.

Gwybodaeth Gyfrinachol

Gall cyfrinachedd gwybodaeth sy’n gysylltiedig â thrafodaethau cyn gwneud cais fod yn destun ceisiadau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.

Mae'r Ddeddf a'r Rheoliadau yn darparu ar gyfer rhai eithriadau o'r angen i ddatgelu gwybodaeth sensitif fasnachol ac mewn achosion lle bo ymgeiswyr yn ystyried bod gwybodaeth benodol yn eithriedig rhag gofynion y Ddeddf neu'r Rheoliadau, dylid darparu’r cyfiawnhad dros eu sefyllfa i'r Awdurdod Cynllunio Lleol ar adeg cyflwyno eich cais am gyngor cyn gwneud cais cynllunio.