Deddfwriaeth newydd - Systemau Draenio Cynaliadwy

O Ionawr 2019, bydd deddfwriaeth newydd yn ei lle fydd yn ei gwneud yn orfodol cael systemau draenio cynaliadwy (SuDS) ar ddatblygiadau newydd.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i ddarganfod mwy am y ddeddfwriaeth sy’n gwneud Systemau Draenio Cynaliadwy yn orfodol

Cynllunio

Cyfrifoldeb y perchnogion, neu bobl sy’n gwneud gwaith ydi darganfod pa ganiatâd sydd ei angen ar gyfer prosiect cartref.

Ewch yn syth i...

 

Caniatâd cynllunio Ffeindiwch a oes arnoch angen caniatâd neu gymeradwyaeth ar gyfer gwaith arbennig.

 

Cyngor cynllunio Gallwn ddarparu argymhellion a chyngor ar faterion cynllunio.

 

Gwneud cais cynllunio Cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio.

.

 

Chwilio a rhoi sylwadau ar geisiadau Gweld ceisiadau cyfredol a rhoi eich barn arnyn nhw.

 

Apeliadau Sut i apelio os bydd eich cais cynllunio wedi cael ei wrthod.

 

Gorfodaeth cynllunio Cael gwybod beth y gallwn ei ymchwilio a sut i roi gwybod am tor-rheolaeth cynllunio.

.

Mwy...

Caniatâd arall Datblygiadau Seilwaith MawrCaniatâd Cwrs Dŵr CyffredinBioamrywiaeth Caniatâd adeilad rhestredig Ardaloedd cadwraeth Gorchmynion cadw coed Ein cyfeiriad ac oriau agorAdroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio 2016-17 Pwyllgor Cynllunio HysbysebionCyn Ysbyty Gogledd Cymru - Dinbych