Systemau Draenio Cynaliadwy

Mae Systemau Draenio Cynaliadwy yn orfodol ar gyfer pob datblygiad newydd sy’n cynnwys mwy nag un annedd, neu safle adeiladu sy’n fwy na 100 metr sgwâr. Mae’n rhaid ichi wneud cais i’r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy ar gyfer datblygiadau fel hyn.

Dysgwch fwy am Systemau Draenio Cynaliadwy a sut i wneud cais i'w cymeradwyo.

Cynllunio

Cyfrifoldeb y perchnogion, neu bobl sy’n gwneud gwaith ydi darganfod pa ganiatâd sydd ei angen ar gyfer prosiect cartref.

Ewch yn syth i...

 

Caniatâd cynllunio Ffeindiwch a oes arnoch angen caniatâd neu gymeradwyaeth ar gyfer gwaith arbennig.

 

Cyngor cynllunio Gallwn ddarparu argymhellion a chyngor ar faterion cynllunio.

 

Gwneud cais cynllunio Cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio.

.

 

Chwilio a rhoi sylwadau ar geisiadau Gweld ceisiadau cyfredol a rhoi eich barn arnyn nhw.

 

Apeliadau Sut i apelio os bydd eich cais cynllunio wedi cael ei wrthod.

 

Gorfodaeth cynllunio Cael gwybod beth y gallwn ei ymchwilio a sut i roi gwybod am tor-rheolaeth cynllunio.

.

Mwy...

Caniatâd arall Datblygiadau Seilwaith MawrCaniatâd Cwrs Dŵr CyffredinBioamrywiaeth Caniatâd adeilad rhestredig Ardaloedd cadwraeth Gorchmynion cadw coed Ein cyfeiriad ac oriau agorAdroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio 2016-17 Pwyllgor Cynllunio HysbysebionCyn Ysbyty Gogledd Cymru - Dinbych Datblygiadau cynllunio sy'n cael effaith o ran draenio Systemau Draenio Cynaliadwy