Enwi strydoedd a rhifo

Rydyn ni’n gyfrifol am enwi pob ffordd yn ogystal ag enwi a rhifo pob eiddo (preswyl a masnachol) yn Sir Ddinbych.

Dim ond pan fyddwn ni wedi ei enwi a’i rifo’n swyddogol y gall y Post Brenhinol greu cyfeiriad a rhoi cod post iddo. 

Gallwch weld ein polisi enwi strydoedd a rhifo i gael manylion pellach. 

Eiddo newydd a newidiadau i gyfeiriadau

Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais ar gyfer y canlynol:

  • Enwi strydoedd ar ddatblygiad newydd 
  • Adeiladu eiddo newydd 
  • Trosi eiddo presennol 
  • Newid enw eiddo 

Llenwi ffurflen gais 

Unwaith y byddwn wedi creu/newid cyfeiriad, fe wnawn ni gadarnhau’r cyfeiriad llawn yn cynnwys cod post yr eiddo.

Ym mhle y cedwir y wybodaeth?

Mae’r Rhestr Tir ac Eiddo Lleol yn gronfa ddata ganolog sy’n darparu’r dull adnabod diffiniol i’r holl dir ac eiddo yn y sir. 

Bydd llawer o adrannau eraill fel Cynllunio, Treth Gyngor, Trethi Annomestig a Chofrestru Etholiadol yn defnyddio’r data. Mae’r gronfa ddata’n gysylltiedig hefyd â’r Rhestr Tir ac Eiddo Cenedlaethol, cronfa ddata cyfeiriadau cenedlaethol ar gyfer Lloegr a Chymru sy’n gyrru ceisiadau a gwasanaethau ar lefel ranbarthol a chenedlaethol. 

Mae’r gronfa ddata’n galluogi gwneud newidiadau i gyfeiriadau unwaith a’u rhannu gyda phob adran arall gan sicrhau defnydd cyson o’r wybodaeth.