Ffurflen Gais i Enwi Strydoedd a Rhifo


 • Os oes arnoch chi angen unrhyw gymorth i lenwi’r ffurflen yma cysylltwch â Swyddog Enwi a Rhifo Strydoedd ar 01824 708049.

 • Manylion yr Ymgeisydd
 • Eich cyfeiriad

  Nodwch god post Sir Ddinbych yna cliciwch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

  Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.

 • Perchennog yr Eiddo (Rhydd-Ddeiliad)
 • Math y Cais
  llenwch A, B neu C isod
 • A) Datblygiad newydd
 • B) Trosiad
 • C) Ail-enwi eiddo presennol