Ffurflen Gais i Enwi Strydoedd a Rhifo

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.


 • Os oes arnoch chi angen unrhyw gymorth i lenwi’r ffurflen yma cysylltwch â Swyddog Enwi a Rhifo Strydoedd ar 01824 708049.

 • Manylion yr Ymgeisydd
 • Eich cyfeiriad

  Nodwch god post Sir Ddinbych yna cliciwch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

  Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.

 • Perchennog yr Eiddo (Rhydd-Ddeiliad)
 • Math y Cais
  llenwch A, B neu C isod
 • A) Datblygiad newydd
 • B) Trosiad
 • C) Ail-enwi eiddo presennol