Adrodd am lifogydd

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Mewn achos brys, os oes bywyd rhywun yn y fantol, deialwch 999 bob tro.

    Os dewch ar draws llifogydd sy'n achosi problemau mewn lleoliad, rhowch wybod i ni.