Adrodd am lifogydd

  • Mewn achos brys, os oes bywyd rhywun yn y fantol, deialwch 999 bob tro.

    Os dewch ar draws llifogydd sy'n achosi problemau mewn lleoliad, rhowch wybod i ni.