Rhoi gwybod am broblem yn ymwneud ag eira, rhew neu raeanu

  • Hoffem gynnig gwasanaeth i glirio pob ffordd yn y gaeaf, ond oherwydd adnoddau cyfyngedig rydym yn canolbwyntio ar gadw llwybrau cynradd ac eilaidd yn glir.

    Os ydych yn dod ar draws rhew neu eira sy’n rhwystro'r ffordd ar lwybr neu leoliad pwysig, dywedwch wrthym amdano.

    Nid yw biniau graean yn cael eu hail-lenwi rhwng dechrau mis Ebrill a diwedd mis Medi. Ym mis Hydref, bydd pob bin graean yn cael eu llenwi; byddant wedyn yn cael eu hail-lenwi yn ôl yr angen - ar ddiwedd cyfnod o eira neu rew fel arfer.

    Cliciwch 'Nesaf' i roi gwybod am broblem yn ymwneud ag eira, rhew neu raeanu