Rhoi gwybod am broblem yn ymwneud ag eira, rhew neu raeanu

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Hoffem gynnig gwasanaeth i glirio pob ffordd yn y gaeaf, ond oherwydd adnoddau cyfyngedig rydym yn canolbwyntio ar gadw llwybrau cynradd ac eilaidd yn glir.

    Os ydych yn dod ar draws rhew neu eira sy’n rhwystro'r ffordd ar lwybr neu leoliad pwysig, dywedwch wrthym amdano.

    Nid yw biniau graean yn cael eu hail-lenwi rhwng dechrau mis Ebrill a diwedd mis Medi. Ym mis Hydref, bydd pob bin graean yn cael eu llenwi; byddant wedyn yn cael eu hail-lenwi yn ôl yr angen - ar ddiwedd cyfnod o eira neu rew fel arfer.

    Cliciwch 'Nesaf' i roi gwybod am broblem yn ymwneud ag eira, rhew neu raeanu