Rhoi gwybod am gerbydau wedi eu gadael

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Os ydych yn credu bod cerbyd wedi’i adael neu yn cael ei werthu yn anghyfreithiol, rhowch wybod i ni. Mewn amgylchiadau arbennig, gallwn symud ceir sydd wedi eu gadael ar y briffordd neu sydd ar eiddo Sir Ddinbych. Gyda chaniatâd y perchennog tir, gallwn symud cerbydau o eiddo preifat hefyd.

    Gall perchnogion cerbydau hysbysebu cerbyd ar werth os yw wedi’i barcio ar y dramwyfa neu ar y ffordd y tu allan i’r tŷ.

    Os oes yna argyfwng e.e. arllwysiad tanwydd neu wifrau trydan byw ar/o amgylch y cerbyd, ffoniwch yr heddlu ar 101. Os yw’r cerbyd yn berygl posibl, yna mae gan yr heddlu’r awdurdod i’w symud yn gyflym.

    Cliciwch nesaf i roi gwybod am gerbyd wedi ei adael.