Rhoi gwybod am gerbydau wedi eu gadael

  • Os ydych yn credu bod cerbyd wedi’i adael neu yn cael ei werthu yn anghyfreithiol, rhowch wybod i ni. Mewn amgylchiadau arbennig, gallwn symud ceir sydd wedi eu gadael ar y briffordd neu sydd ar eiddo Sir Ddinbych. Gyda chaniatâd y perchennog tir, gallwn symud cerbydau o eiddo preifat hefyd.

    Gall perchnogion cerbydau hysbysebu cerbyd ar werth os yw wedi’i barcio ar y dramwyfa neu ar y ffordd y tu allan i’r tŷ.

    Os oes yna argyfwng e.e. arllwysiad tanwydd neu wifrau trydan byw ar/o amgylch y cerbyd, ffoniwch yr heddlu ar 101. Os yw’r cerbyd yn berygl posibl, yna mae gan yr heddlu’r awdurdod i’w symud yn gyflym.

    Cliciwch nesaf i roi gwybod am gerbyd wedi ei adael.