Rhoi gwybod am graffiti

  • Mae'n bolisi gan y Cyngor i gael gwared ar graffiti o fewn sawl diwrnod gwaith. Rhoddir blaenoriaeth i gael gwared ar graffiti sy'n sarhaus.

    Sylwer mai dim ond ar dir cyhoeddus neu eiddo cyhoeddus y gallwn lanhau graffiti.