Rhoi gwybod am graffiti

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Mae'n bolisi gan y Cyngor i gael gwared ar graffiti o fewn sawl diwrnod gwaith. Rhoddir blaenoriaeth i gael gwared ar graffiti sy'n sarhaus.

    Sylwer mai dim ond ar dir cyhoeddus neu eiddo cyhoeddus y gallwn lanhau graffiti.