Rhoi gwybod am wydr wedi torri

  • Os byddwch yn sylwi ar wydr wedi torri ar dir cyhoeddus, rhowch wybod i ni.