Riportio'r weithred o osod posteri yn anghyfreithlon

  • Os byddwch chi’n sylwi ar unrhyw boster wedi’i osod yn anghyfreithlon ar dir cyhoeddus neu ar hyd y ffordd, rhowch wybod i ni.

    Sylwer mai dim ond ar dir neu eiddo cyhoeddus y gallwn dynnu posteri wedi'u gosod yn anghyfreithlon. Ni allwn gael gwared ar bosteri ar dir preifat, ond gallwn roi gwybod i'r perchennog tir neu feddiannwr i gael gwared ar y posteri a osodwyd yn anghyfreithlon.