Prentisiaethau

Rydym yn recriwtio 2 Prentisiad rwan!

 

Prentis Rheoli Gwybodaeth - cliciwch yma i ymgeisio

Prentis Arolygydd Ardeileddau Priffyrdd - clicwch yma i ymgeisio

Mae’r cynllun prentisiaeth yn ffordd wych o ennill arian, cymwysterau cenedlaethol a chael profiad gwaith gwerthfawr ar yr un pryd. Mae ein prentisiaethau yn gymorth i chi ddatblygu eich rhagolygon ym maes llywodraeth leol.

Prentisiaeth corfforaethol

Mewn Prentisiaeth Gorfforaethol, mae pob prentis yn symud o gwmpas gwahanol adrannau yn y cyngor ac mae disgwyl iddyn nhw gyflawni o leiaf NVQ/QCF lefel 2 mewn gweinyddiaeth busnes. 

Prentisiaethau eraill

Rydym ni hefyd yn recriwtio ar gyfer nifer o brentisiaethau eraill yn ystod y flwyddyn gan gynnwys TGCh, Arlwyo, Gwaith Ieuenctid, Cyfryngau Cymdeithasol, Weldio a Ffabrigo, a Pheirianneg ac eraill. Mae’r prentisiaid hyn yn aros mewn un adran/gwasanaeth, ac yn dysgu un maes sgil penodol ac yn cael profiad gwaith, hyfforddiant a chefnogaeth werthfawr i gael cymhwyster NVQ/QCF lefel 2/3.

Mwy o wybodaeth am ein prentisiaethau

Buddiannau prentisiaeth gyda ni

  • Cyflog wrth dderbyn hyfforddiant  
  • Cymorth gan reolwr a Chydlynydd Prentisiaid 
  • Mynediad at gyfleusterau Darparwyr Dysgu 
  • Gwneud cais am Gerdyn Prentisiaeth NUS a Mwy 
  • Cyfle i gymryd rhan mewn cyfleoedd i ddatblygu eich cv 
  • Llu o gyfleoedd datblygu a hyfforddi
     

Prentisiaid Llwyddiannus

Mae nifer o’n prentisiaid yn mynd ymlaen i dderbyn swydd barhaol gyda ni. Un o’n Prentisiaid Corfforaethol llwyddiannus yw Rachel, sy’n Swyddog Rheoli Gwybodaeth yn awr. Gallwch ddarllen hanes llwyddiant Rachel i gael gwybod mwy am sut y bu’r rhaglen prentisiaid yn gymorth iddi ar gyfer ei gyrfa.