Swyddi hyfforddiant

Mae ein rhaglen swyddi hyfforddiant yn rhoi cyfle i fyfyrwyr neu raddedigion diweddar gymryd rhan mewn swyddi a phrosiectau penodol drwy brofiad gwaith dâl.
Mae’r rhaglen yn agored i bobl sydd:

  • Yn astudio ar lefel israddedig neu ôl-raddedig ar hyn o bryd mewn prifysgol neu goleg
  • Wedi graddio o brifysgol neu goleg yn ddiweddar   
  • Yn gymwys i weithio yn y DU 
  • Â sgiliau cyfathrebu da 
  • Â sgiliau TG da

Sut mae gwneud cais

Nid ydym yn recriwtio ar gyfer ein rhaglen swyddi hyfforddiant ar hyn o bryd

Manteision ein swyddi hyfforddiant

Gyda’n swyddi hyfforddiant, gallwch:

  • Ddysgu sut mae llywodraeth leol yn gweithio 
  • Cael adborth am eich gwaith 
  • Cael profiad ymarferol 
  • Llunio cysylltiadau a rhwydweithiau proffesiynol

Swyddi hyfforddiant llwyddiannus

Gallwch ddarllen stori llwyddiant Alex i weld sut y mae’r rhaglen swyddi hyfforddiant wedi helpu eu gyrfa.